۱۳۸۷ تیر ۱۱, سه‌شنبه

داستان س ک س

سلام اسم من احسان الان هم 21 سال سن دارم این خاطره ای رو که می خوام براتون بگم مال پارسال بهار بود . من 1 دختر دایی دارم که اسمش راحله است . خیلی هم گوشت و ناز اینطوری براتون بگم که هر کی تو فامیل ما از کس چیزی سر در میاره وقتی این دختر دایی مار و میبینه کیرش راست می کنه . ام از اونجایی که این دختر دایی من تو 1 خانواده حرب ا... بزرگ شده و خودش هم چادری کسی جراءت نگاه کردن هم بهش نداره . اگه بخوام از خصوصیات این راحله جون براتون بگم 160 قدش 67 کیلو وزنش صورت گرد و خوشکلی داره کون بزرگ و گوشتی داره کس داره هم اندازه 1 کف دست خلاصه اینجوری بگم که 1 اندام سکسی داره که کیرت میخواد از تو شلوار جرش بده . میرم سر اصل ماجرا من خودم بچه اراکم خونمون هم با خونه دختر داییم اینا فاصله کمی داره از اونجایی که پارسال دختر دایی من کنکور داشت چون بچه کوچیک داشتند بعد از عید زیاد میومد خونمون تا درس بخونه منم که پشت کنکوری همیشه خونه بودم با کفتر از این جور چیزا سر خودمو گرم میکردم سه شنبه بود که مادرم با داداشم و خواهرم رفتند مشهد میقان برای زیارت منم که خونه نبودم باشون برم دختر داییم هم مثل همیشه خونه ما بود ساعت 2.30 بود که من اومدم خونه که ناهار بخورم کلید انداختم رفتم تو تو حال که رسیدم دیدم صدای آب میاد از تو حموم اول فکر کردم مادرم یا داداشم اما وقتی لباسای دختر داییمو خلوی در دیدم همینجوری موندم پیش خودم گفتم پس مادرم اینا کجا رفتن . تو همین فکرا بودم که در حموم باز شد و دختر داییم لخت اومد بیرون تا لباساشو برداره چون فکر می کرد کسی خونه نیست منم پشت سرش بودم منو ندید حوله رو که اومد از رو زمین برداره چشم من افتاد به کون و کس راحله جووووووووووووون همینطوری مونده بودم کسی رو که همه ء فامیل آرزوی کردنشو دارن الان لخت جلوی من قنبل کرده بود کیرم داشت میترکید . داشتم با خودم می گفتم چه جوری می تونم الان راحله رو بکنم از 1 طرف میترسیدم اگه منو ببینه جیغ بزنه و بزنه تو گوشمو آبروم بره از 1 طرف هم نمی تونستم 1 چنین موقعیتی رو از دست بدم .دلو زدم به دریا و صداش کردم یهو 1 جیغی زدو برگشت سمت من .منو که دید با دو دستاش جلوی کسشو با سینشو گرفته بودو پرید تو حموم صورتش از خجالت سرخ شده بود گفت تو کجا بودی منم با بی خیالی گفتم بیرون بودم همین الان اومدم .گفتم مامانم کجاست گفت همگی رفتن مشهد میقان تا شب هم نمیان اینو که گفت منم حالی به حالی شدم گفتم حالا چرا خودتو قایم می کنی من که همه جاتو دیدم دیدم عصبانی شد و گفت برو گمشو بیرون و داد و بیداد کردن منم که هیچی از حرفاشو نمی فهمیدو رفتم سمت حمومو درو هل دادم .نمیزاشت برم تو ولی به زور رفتم تو واستادم مخشو گرفتن به کارگفتم ببین راحله من که همه جاتو دیدم الان هم کسی اینجا نیست 1 حال کوچولو با هم می کنیمو همه چی تموم میشه بنده خدا گریش گرفته بود و التماس می کرد به هر جون کندنی بود مخشو زدم یه داشتم رو مخش راه میرفتم تا راضی شد آقا منم تا دیدم اوکی داد شروع کردم به لب گرفتن اصلاً وارد نبود باور منید دفعه اولش بود که با 1 پسر می خواست حال کنه از ترس دست و پاش داشت میلرزید بعد از 5 دقیقه لب گرفتن یکم که حالش جا اومدو براش عادی شد بردمش رو تخت تو اتاقم چون دفعه اولش بود می خواستم بهش حال بدم تا خوشش بیاد بخاطر همین برای اولین بار تو عمرم وایسادم کس لیسی یه ربی براش کسشو لیس میزدم که دیدم صداش در اومدو یه جیغی زدو خودشو شل کرد فهمیدم ارضاشده لباسامو در آوردمو کیرمو در آوردمو بردم جلوی لبش اول نفهمید بهش گفتم عین بستنی بلیسش اولش با اکراه این کارو می کرد اما بعد یه مدت جوری ساک میزد که هر کی میدید می گفت عجب جنده ای تو کارش خیلی وارد اینقدر برام ساک زد تا آبم اومد همشو تو دهنش خالی کردم مجبورش کردم همشو بخوره خیلی شاکی شد می خواست بره که گرفتمش بزور دوباره انداختمش رو تخت انگشتمو خیس کردمو با کونش وایسادم ور رفتن 1 خورده که کونشو باز کردم کیرمو که انگار نه انگار یه بار خالی شد رو گذاشتم رو کسش یه کم با کسش ور رفتم تا دوباره شهوتی شد منم تا دیدم اینجوریه معطلش نکردم کیرمو بردم در کونش فشار میدادم لامصب مگه تو میرفت کیر کلفت من اصلاً خیال تو رفتن نداشت از شدت هیجان نمی دونستم چه کار کنم آخهشما نمی دونین چه کونی داره این راحله جون من این قدر پهن که دوست داری توش شنا کنی اولش بی خیال شدم رفتم سراغ سینش شروع کردم به خوردن سینش اینقدر براش خوردم که دیگه نالش در اومده بود صداش کل خونرو برداشته بود نمی دونم دیدید وقتی با 1 دختر که برای بار اولش سکس می کنه چه حالی میده اصل شهوتو داره اینجوری نیست که برات نقش بازی کنه تا زودتر آبت بیاد و ولش کنی واقعاً داره حال میکنه سینه هاشو که خوردم رفتم از تو کمد کرمو برداشتم اومدم وایسادم کونشو کرم مالی کردن اینقدر کرم زدم که که چرب چرب شده بود کیرمم کرم مالی کردمو دوباره سرشو گذاشتم در کونش با هر بدبختی بود ایندفه سر کیرمو کردم تو کونش که 1 دفعه یه جیغ بلندی کشید که مو به تنم سیخ شد التماس می کرد که درش بیارم منم به حرفش گوش ندادم وایسادم دلداری دادنش که آره اگه درش بیارم بدتره صبر کن تا جا باز کنه دیدم گوشش به این حرفا بدهکار نیست سفت کونشو کرده نمیزاره بیشتر بکنم تو منم تا دیدم اینجوریه بهش گفتم خوب بابا درش میارم ولی الان خیلی دردت میاد کونتو. بده بالا شلش کن زور بزن تا باز بشه درش بیارم بنده خدا فکر کرد راست میگم همین کارارو کرد منم تا موقعیتو جور دیدم با فشار کل کیرمو کردم تو یه جیغی زد که گوشام داشت کر میشد واییییییییییی چه کونی بود داغ داغ داغ داشتم می مردم از خوشی راحله هم داشت گریه می کرد منم هی دلداریش میدادم که الان تموم میشه چیزی نیست الان خوشت میاد تا یکم آروم شد وقتی اینجوری شد منم یواش یواش شروع کردم به تلمبه زدن بعد از پنج دقیقه اینقدر محکم تلمبه می زدم که نالش سر به فلک می کشید داشت درد زیادی رو تحمل می کرد ولی مثل اینکه دیگه خوشش اومده بود چون هی می گفت محکمتر بکن منو آخ جون چه حالی دارم من آی خدا دارم می میرم از خوشی منم با این حرفا اینقدر حشری شده بدم که با تمام سرعتم داشتم تلمبه می زدم بعد از 5 دقیقه حس کردم داره آبم میاد گفتم کجات بریزم اونم گفت بریز تو کونم منم با تمام وجودم این دقیقه آخر رو تلمبه زدم جوری که از کونش داشت خون میومد وقتی آبمو خالی کردم تو کونش انگار تمام وجودم از بدنم خارج شده بود دیگه اصلاً هیچ حالی نداشتم نمیدونم چقدر شد ولی فکر کنم یه ده دقیقه ای همینجوری کیرم تو کونش بود وقتی بلند شدم دور کیرم رو خون گرفته بود .راحله تا کیرمو دید رنگش شده بود مثل گچ لاپاش اینقدر درد میکرد که نمی تونست راه بره کمکش کردم بردمش حموم اونجا شستمش آوردمش بیرون براغش آبمیوه و موز و هر چی تو یخچال داشتیم آوردم تا سر حال بیاد از اون ماجرا به بعد حداقل هفته یه رو با هم حال می کنیم باور منید از هم سیر نمیشیم الان هم اون حال می کنه هم من بهم قول داده هر وقت هم شوهر کرد اون موقع هم با هم حال کنیم حتی بهم گفته می خوام وقتی شوهر کردم از تو بچه دار بشم منم که بدم نمیاد

اموزش ورفع مشکلات جنسی

الف – علت جلق:
1- تنهایی و مساعد بودن محیط برای انجام کار.2- دیدن عکس یا جنس مخالفی که تحریک کننده باشد.3- نداشتن سرگرمی از قبیل مطالعه گردش شنا و غیره.4- داشتن مو وکثافت اطراف آلت تناسلی که تولید خارش کرده و خارش منجر به احساس لذت می شود و عامل اینکار را به جلق وا میدارد.ب- تشخیص و طرق جلوگیری:کسانیکه دارای رنگ زرد و اندامی لاغر و گرفته و ترسو و دارای مالیخولیا هستند و از رفقای خود دوری می جویند و اطراف چشمشان کبود و فرو رفته است بیش از سایرین به این عمل دست می زنند و از مواد مشخصه بالا باید انها را شناخت و از عمل آنها جلوگیری کرد.برای جلوگیری از این عمل ناپسند باید پدران و مادران بیش از همه رفتار و آداب جوانان را تحت نظر بگیرند امور جنسی را از آنها پنهان ندارند تا آنها بیشتر کنجکاو نشوند آنها را از مضرات جلق با خبر سازند و عواقب وخیم آنکار را به آنها گوشزد آنها را از معاشرت با رفقای نادان و کسانیکه مورد اطمینان نیستند باز دارند و حتی الامکان آنها را تنها نگذارند کتاب و وسائل ورزشی یا گردش دسته جمعی برای آنها مهیا کنند رمانهای شهوت انگیز و عکسهای لخت و تحریک کننده را تا سر حد امکان در دسترس آنها نگذارند و سعی کنند که کودکان قبل از خوابیدن کاملاً خسته شوند تا به محض دراز کشیدن به خواب روند تا فکر این عمل نا شایست از مغز آنها خطور نکند وظیفه مربیان مدارس و پانسیونها است که با نصایح و گفتارهای سودمند آنها را از این عمل منع کنند و آنها را به زناشویی و تشکیل خانواده تشویق کنند و اگر چنانچه دانسته شد که کسی به این عمل دست می زند باید وسیله مهیا شدن محیط مناسب را برای او غیر ممکن سازند و محل خواب و کار و درس او را تغییر دهند و اگر چنانچه به این عمل ادامه داد از وسائل طبی (بیضه بند کمربند طبی و لباسهای مخصوص ) برای پوشاندن آلت تناسلی آنها استفاده کنند.برای جوانانیکه به حد بلوغ رسیده اند باید همسری اختیار کرد تا مونس تنهایی و وسیله دفع شهوت و مانع از انحراف شان باشد

سکس مقعدی

خدمت همه کسایی که میخوان سکس مقعدی ( آنال ) داشته باشن عرض کنم که راستش این نوع سکس در ایران و چند کشور دیگه مثل مصر عربستان و .. از همه جای دیگه دنیا بیشتر دیده میشه 2 تا دلیل خیلی مهم هم داره , یکی اینه که دخترا تو این کشورها میخوان تا موقع ازدواج پردشون رو حفظ کنن و بنابراین به سکس مقعدی رو میارن ؛ دوم اینکه پسرها معمولا تو سنین پایین تر به علت عدم در دسترس بودن جنس مخالف به همجنسگرایی رو می یارن که در هر دو صورت چون اون مرد یا پسر سکس مقعدی رو قبل از سکس از فرج ( واژینال ) تجربه میکنه بعد از ازدواج هم چون خاطره شیرینی از سکس مقعدی داره ناخودآگاه باز هم به اون تمابل داره . خوب حالا باید چه کرد : اول اینکه به همه توصیه میکنم که اگه اصول سکس مقعدی رو بلد نیستن اصلا سراغش نرن , چون باعث صدمات روحی ( مثل سرد مزاجی جنسی و احساس تنفر از طرف مقابل و ..) وصدمات جسمی ( مثل درد شدید در ناحیه مقعد و پارگی دیواره مقعد و حتی ایجاد حالتی که شخص دیگه قادر به کنترل دفع نیست ) میشه . اصول کار : یادتون باشه تا اونجایی که ممکنه از کاندوم استفاده کنید مگه اینکه طرف همسرتون باشه و شما مطمئن باشین اون فقط با شما سکس داره . چون در این روش احتمال انتقال بیماریهای مختلف مثل ایدز و هپاتیت و . خیلی بیشتره . راستی یادتون باشه اگه خواستین از کاندوم استفاده کنین برای چرب کردنش از مواد چرب کننده مثل کرم و روغن و وازلین استفاده نکنین , چون باعث شل شدن کاندوم و در نهایت خارج شدن اون از روی کاندوم میشن . برای اینکار از ژلهای مخصوصی که توی همه داروخانه ها هست استفاده کنین به نام لوبریکانت . خوب حالا آلت شما برای سکس آماده است . ولی باید مقعد طرفتون رو هم آماده کنید . برای اینکار شما از یک وسیله مثل انگشت ( اگه بدتون می یاد از وسایلی مثل آلت مصنوعی یا حتی خیار ) استفاده کنین .( میشه از خود آلت هم استفاده کنین ولی من پیشنهاد نمیکنم چون معمولا آدم نمیتونه خودشو کنترل کنه و زودتر میخواد آلتشو داخل کنه ) شما اون وسیله رو هم باید چرب کنین هم باید بوسیله یه کرم بی حس کننده مثل املا که اون هم تو داروخانه ها پیدا میشه ( اگه پیدا نکردین از اسپری بی حس کننده استفاده کنین ) آغشته کنین . بعد اون رو آهسته کمی وارد مقعد کنین و بعد از چند ثانیه خارج هر دفعه که اون رو داخل میکنید زمانشو و مقدار اندازه ای رو که تو میکنین بیشتر کنید تا اروم آروم ماهیچه های اطراف مقعد شل بشن . موقعی که تونستید همه اون وسیله رو داخل کنید چند دقیقه ای بذارید بمونه تا کاملا مقعد آماده بشه . حالا اگه دیدید با همه اینکارها باز هم نمیتونید آلتتون رو وارد مقعد کنید بدونید که خود همسرتون با سفت کردن ماهیچه های اطراف مقعد اجازه ورود نمیده . حالا یا برای همیشه از خیر اینکار بگذرید یا از خوردن مشروبات الکلی استفاده کنید . چون تو اون حالت هم خانومه دیگه ماهیچه هاش رو سفت نمیکنه هم به علت تضعیف اعصاب دردی حس نمیکنه . راستی یادم رفت بگم شاید تو بعضی فیلمها دیده باشید موقع سکس با دست به باسن سیلی میزنن اینکار باعث میشه عضله های اطراف مقعد اصطلاحا ول بشن

۱۳۸۷ تیر ۱۰, دوشنبه